Webgunera itzuli

Aipamen legalak

Informazio orokorrak

Webgunearen gauzatze eta aterpea

Hostinger

Jabetza intelektuala

Webgunearen edukia (testuak, irudiak...) Maigrafen jabetza da. Baimenik gabeko kopia edota erabilera debekatua da.

Norberaren informazioak

Norberaren informazioak ez dira gunean gordeak

Norberaren ardura

Webgune honen jabeak ez du honi lotutako kanpoko webguneen edukietan inongo ardurarik. Erabiltzaileek haien gain hartu beharko dute lotura hoien erabilpena.